30 Eylül 2022, 18.00, Korfmann Kütüphanesi
Ceyhun Kaya & Petra Nachtmanova Konseri

Ceyhun Kaya ve Petra Nachtmanova Doğu Avrupa, Anadolu ve Kafkasya'dan türküler sunuyor. Özgün müzikal tarzları, üç telli lavta ailesinden uzak akrabalar olan Anadolu Sazı ile Gürcü Pandurisinin alışılmadık ses karışımından doğuyor. Alman Konsolosluğu ve Tarabya Kültür Akademi Katkılarıyla

Kavramsal Çerçeve

Çanakkale Bienali, 8. edisyonu için “Birlikte nasıl çalışırız?” başlığı altında "topluluk", "çalışma" ve "birliktelik" kavramları ve deneyimlerine odaklanıyor. Tüm bu kavramların her zaman radikal ve sonsuz sorgulamaları beraberinde getiren niteliğini bienalin araştırma çerçevesinin temeline yerleştiriyor. Felsefi sorgulamalarımız kendimiz ve dünya hakkındaki gerçeklere erişmemizi sağlayarak ve onlar üzerinde hareket etmemiz için bizi motive ederek bizleri güçlendirir. Bize birlikte yaşamak için nedenler verir ve iş birliği içinde var olma yeteneğimizi geliştirir. Ve belki bir çatı altında (ev?, komün?, devlet?) bir arada yaşamaya yönlendirir. Neşe içinde yaşama arzusu ise doğanın geri kalanıyla olan ilişkimizde bizi iktidar ilişkilerinin ötesine bakmaya zorlar.

"Birlikte nasıl üretebiliriz?", “Birlikte nasıl yaşarız?”, “Birlikte nasıl çalışırız?” soruları insan-insan, insan-doğa, insan-hayvan, hayvan-hayvan ve tüm canlı ve canlı olmayan yapılar arasındaki karmaşık ilişkilerin bağlantılarını/düğüm noktalarını araştırmaya çağırır; konukseverlik, dostluk, iş birliği, emek, sorumluluk, adalet, bağışlama, hafıza, yas, neşe gibi farklı kavramları tartışılır hale getirir. İnsanın "birlikte yaşama" zorunluluğunun peşini bırakmayan paradokslar, imkansızlıklar ve tekil şanslar sorgulanır. Bu, bir tür aciliyet ve ertelenemez bir sorumluluk ruhu içerir.

Büyüme/olgunlaşma kadar çürüme/küflenme de bu araştırmaların içindedir. Farklı zamansallıklar, paralel yaşamlar bu anlatıların farklı veçhelerini oluşturur. Nerede ve nasıl birlikte yaşarız/yaşadık/yaşayacağız, hayatı nasıl örgütleriz, birlikte iş yapmak her zaman en iyi sonucu mu verir vb. gibi pek çok soru üzerinden; birlikte rüya görmenin, yalnız başına kalabalıklar içinde yaşamanın, doğanın bir parçası olarak hareket etmenin farklı biçim ve yöntemlerine bakmayı öneriyoruz.

...Birlikte rüya görmek, yalnız başına kalabalıklar içinde yaşamak, doğanın bir parçası olarak hareket etmek, insan ve insan olmayanın bir aradalığı, geçici birliktelikler / kalıcı yapılar (ya da tam tersi), Dionysos’tan öğrendiklerimiz, sofranın etrafında, büyüme / olgunlaşma ya da çürüme/küflenme, farklı zamansallıklar, paralel yaşamlar… Peki birlikte iş yapmak her zaman en iyi sonucu verir mi?...